Aktualności

Konferencja dotycząca zabezpieczenia eksploatacji silników lotniczych w SZ RP

11 października 2018 roku na terenie naszych Zakładów odbyła się Konferencja dotycząca zabezpieczenia eksploatacji silników lotniczych w SZ RP. W konferencji wzięli udział reprezentanci Sił Zbrojnych RP oraz wyższych uczelni technicznych. Prelekcje wygłosili przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A., Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Politechniki Poznańskiej oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.

Prelekcje dotyczyły omówienia zagrożeń możliwych podczas eksploatacji elementów silnikowych oraz nowych rozwiązań technicznych. Spotkanie było okazją do wymiany praktycznych doświadczeń związanych z eksploatacją maszyn oraz uzyskania wiedzy na temat proponowanych innowacji w procesie technologicznym. Współpraca pomiędzy ośrodkami akademickimi i jednostkami wojskowymi jest niezbędna do osiągnięcia strategicznych celów dla lotnictwa i stałego rozwoju Sił Powietrznych. Nasza firma stała się miejscem, gdzie nawiązywanie takiej współpracy jest możliwe.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email